Mgr. Václav Kučera publikovat na serveru Právní Prostor článek s názvem: "Postavení správce při správě cizího majetku"

"Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku (§ 1400 až § 1474 obč. zák.)."

Celý článek si můžete přečíst zde.