Vázaná živnost Realitní zprostředkování byla zavedena zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „realitní zákon“). Do doby účinnosti tohoto zákona bylo možné realitní činnost vykonávat na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“. Cílem zavedení vázané živnosti bylo zvýšení odbornosti a kvality poskytování realitních služeb.

Všichni, kdo chtějí od účinnosti realitního zákona vykonávat realitní činnost, musí mít pro tento výkon činnosti vázanou živnost Realitní zprostředkování. Realitním zákonem byly rovněž stanoveny podmínky pro splnění odborné způsobilosti k získání živnosti Realitní zprostředkování. Odbornou způsobilost lze doložit splněním některé z následujících podmínek:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

- vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo

- profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Důležité je zmínit, že povinnost poskytovat realitní činnost pouze na základě vázané živnosti se netýká jen nových realitních zprostředkovatelů, ale též osob, které poskytovaly tuto činnost na základě živnosti volné. Realitním zákonem byla stanovena lhůta pro zajištění ohlášení splnění podmínek odborné způsobilosti nejpozději do jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. 3. 2021 (pozn. lhůta byla upravena novelou realitního zákona, původní lhůta byla stanovena na dobu šesti (6) měsíců). Ohlášení splnění podmínek bylo pro osoby vykonávající realitní činnost na základě živnosti volné bez poplatku. V případě, že splnění podmínek odborné způsobilosti nebylo živnostenskému úřadu ohlášeno, původní živnostenské oprávnění k výkonu realitní činnosti zaniklo.

Osoby, které však splnění podmínek ohlásit nestihly, mají ještě naději. V současné době Poslanecká sněmovna schválila další novelu realitního zákona, jejímž předmětem je mimo jiné prodloužení lhůty pro oznámení splnění podmínek odborné způsobilosti živnostenskému úřadu do 31. 12. 2021.

V případě, že realitní zprostředkovatel nestihl (případně nestihne v prodloužené lhůtě, pokud tato bude stanovena novelou realitního zákona) ohlásit splnění podmínek odborné způsobilosti, může u živnostenského úřadu ohlásit vázanou živnost standardním způsobem a splnit tak zákonem stanovené podmínky. Ohlášení živnosti je v takovém případě zpoplatněno.

Odborná způsobilost je vyžadována nejen u samotného realitního zprostředkovatele, ale též u všech osob, jejichž prostřednictvím realitní zprostředkovatel realitní činnost vykonává. Podmínky pro splnění odborné způsobilosti těchto osob jsou stanoveny v příloze č. 5 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Závěrem uvádím, že pokud realitní zprostředkovatelé vykonávají realitní činnost bez příslušného oprávnění, tj. bez živnosti Realitní zprostředkování, dopouští se svým jednáním přestupku neoprávněného podnikání proti živnostenskému zákonu. Za přestupek lze uložit fyzické i právnické osobě pokutu až do výše 750.000,- Kč.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“