Nejvyšší soud se v lednu tohoto roku zabýval případem, kdy zůstavitelka pořídila holografní závěť, kterou se ovšem později rozhodla změnit.  Tak učinila pouhým přeškrtnutím původního textu a vepsáním nového. Podpis a datum na konci závěti však již ponechala původní. Okresní soud došel k závěru, že tyto škrty a vpisky jsou platné, neboť je důležité respektovat vůli zůstavitele. Námitce absence nového data a podpisu nevyhověl z důvodu přepjatého formalismu. 

Odvolací soud se ovšem s jeho názorem neztotožnil. Právě podpis a datum jsou nutnými náležitostmi závěti, které nelze opomenou a jejich absence zapříčiní neplatnost právního jednání, tj. neplatnost změny závěti. Tyto požadavky tak tedy nelze opomenou ani při pouhé změně závěti. Z toho důvodu jsou nové vpisky a škrty neplatné. S tímto závěrem se v lednu 2019 ztotožnil i Nejvyšší soud. 

Holografní neboli vlastnoruční závěti jsou často sepisovány bez jakékoli právní pomoci, což může vést k chybám, které mohou způsobit jejich neplatnost. Abychom předešli případným dědickým sporům, je lepší vyhledat pomoc odborníka, který nám s tímto důležitým právním jednáním pomůže. 

Kateřina Kopková

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“