Již od 1. dubna 2024 je účinný zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále také „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), který nahradil zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Společně s ním vstoupil v účinnosti i doprovodný zákon č. 31/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Základní informace

Nový zákon přináší řadu změn, které se dotknou řady účastníků silničního provozu. Co je důležité, zákonodárce tímto reaguje na dosavadní zkušenosti nejen z našich silnic mimo jiné s elektrickými koloběžkami (a bohužel i chodnících, byť řada měst s tímto nešvarem aktivně bojuje). Pro účely zákona se totiž vozidlem rozumí motorové vozidlo určené k pohybu na zemi (s výjimkou kolejového vozidla) poháněné výhradně mechanickým motorem, jehož maximální provozní konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h nebo jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h. Nad rámec uvedeného se nově za vozidlo považují i přípojná vozidla.

Co to tedy znamená? Nejpozději od 1. dubna tohoto roku jsou vlastníci takových dopravních prostředků, které splňují výše uvedené kritéria, povinni mít pro tento prostředek pojištění odpovědnosti. Pojištění tedy budete nově muset zřídit v případě, že součástí vaší soukromé „flotily“ jsou například již výše zmíněné elektrické koloběžky nebo třeba segwaye. Povinnost se naopak nevztahuje například na elektrická kola.

Výjimky z povinného pojištění

Zákonodárce však do zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vložil i řadu výjimek, při jejichž splnění nebude jinak povinné pojištění pro vozidlo zřizovat. Kromě takových, které většina lidí řešit nemusí, protože se jedná například o vozidla složek integrovaného záchranného systému, některé výjimky jistě ocení i řada občanů. Podle § 7 odst. 1 písm. e) jsou totiž z pojištění odpovědnosti vyňata vozidla, která jsou provozována pouze v prostorech nebo objektech, které jsou uzavřené nebo jsou v souladu s jiným zákonem jinak nepřístupné veřejnosti.

Asi nejtypičtějším příkladem je zahradní traktor. Pokud se s ním budete pohybovat bezvýhradně po vlastní zahradě, například při sekání trávy, tak v takovém případě nebudete muset pojištění zřizovat. Pokud ale budete mít třeba část zahrady až za veřejně přístupnou komunikací, kterou budete muset překonat proto, abyste se na ní dostali, tak v tu chvíli se Vás tato výjimka týkat již nebude. Další výjimkou je například účast vozidel na organizovaném motoristickém závodu, který by probíhal na vymezeném prostoru mimo běžný provoz na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Další změny

Zákon přináší i několik dalších změn, které stojí za krátkou zmínku.

V době účinnosti starého zákona byla povinnost zajistit povinné pojištění stanovena vlastníkovi vozidla. Nově se tato povinnost přenáší na jejího skutečného provozovatele, což se v praxi může dotknout řady lidí. Je totiž běžnou praxí, že například pro snížení ceny pojistného „na sebe“ napíšou vozidlo rodiče i v případě, že vozidlo fakticky využívá jejich potomek, u kterého by však výše pojistného byla výrazně vyšší.

Zákon také zvyšuje minimální limit pojistného plnění, a to z 35 mil. Kč na současných 50 mil. Kč.

A úplně na konec i jedna změna, která může být považována za pozitivní snad všemi – tzv. „zelenou kartu“ již nemusíte vozit fyzicky u sebe v případě, že se pohybujete po území České republiky. Do zahraničí si ji ale stejně zatím pořád brát musíte.