Mgr. Jakub Šefrna a JUDr. Petr Toman, LL.M. publikovali na serveru epravo.cz článek s názvem: "Pohledávka zajištěná zadržovacím právem a její popření insolvenčním správcem". 

"Zajištěným věřitelem je podle § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), ten věřitel, jehož pohledávka je zajištěná majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zadržovacím právem (mimo jiné). Zadržovací právo lze uplatnit podle § 1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Zmíněná zdánlivě jasná právní úprava však přináší úskalí, které může vést až k popření zajištěné pohledávky co do pořadí insolvenčním správcem. To budou autoři článku demonstrovat na modelovém případu."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

JUDr. Petr Toman, LL.M. Profilový obrázek
JUDr. Petr Toman, LL.M.
advokát a společník

Rádi vás provedeme
problematikou práva