Mgr. Jakub Šefrna a JUDr. Petr Toman, LL.M. publikovali na serveru epravo.cz článek s názvem: "Pohledávka zajištěná zadržovacím právem a její popření insolvenčním správcem". 

"Zajištěným věřitelem je podle § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), ten věřitel, jehož pohledávka je zajištěná majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zadržovacím právem (mimo jiné). Zadržovací právo lze uplatnit podle § 1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Zmíněná zdánlivě jasná právní úprava však přináší úskalí, které může vést až k popření zajištěné pohledávky co do pořadí insolvenčním správcem. To budou autoři článku demonstrovat na modelovém případu."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.