Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje právní služby Spolku Prales dětem, který mimo jiné usiluje o záchranu tropického deštného pralesa a o ochranu zvířat. Díky sponzorským darům se Spolku daří vykupovat území v ekosystému Leuser na Sumatře, jež se následně stává součástí soukromé přírodní rezervace Green Life.

V souvislosti s poskytováním právních služeb Spolku se i naše advokátní kancelář mohla účastnit záchrany tropického deštného pralesa. Podíleli jsme se totiž na přípravě smluv, jejichž prostřednictvím bylo k rezervaci Green Life připojeno celkem 41,3 ha pozemků. Navíc se jednalo o pozemky, které v minulosti rezervaci rozdělovaly. Nyní je však území téměř kompaktním a k dnešnímu dni má rezervace 175,5 ha!

Ani nám není devastace deštného pralesa ve jménu ekonomiky a neudržitelného rozvoje lhostejná. Proto jsme velmi potěšeni, že jsme se i my mohli účastnit záchrany tak rozlehlé části tropického deštného pralesa.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!"