Místopředsedu ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny PČR jsme si pozvali ze dvou důvodů. Jednak proto, že byl koalicí Piráti/STAN označen za kandidáta na ministra spravedlnosti, jednak i proto, že volební program jeho volební koalice obsahuje některé body, jejichž realizace by negativně ovlivnila zákonem stanovený rozsah advokátní mlčenlivosti.

Při plném respektu k právu na spravedlivý proces a mlčenlivosti obhájce zajistíme funkční podmínky pro prohlídky v advokátních kancelářích v rámci trestního řízení. Zavedeme povinnost odůvodnit odmítnutí poskytnout listiny ze strany České advokátní komory a přednostně vyřizovaný soudní přezkum na návrh advokáta či státního zástupce.“

Tak zní doslova ona pasáž z volebního programu koalice Piráti/STAN. Podle prohlášení Jakuba Michálka v našem podcastu považuje mlčenlivost advokátů za naprostý základ a součást práva na spravedlivý proces. To je nepochybně potěšující. Na druhou stranu jsme se nedozvěděli, jaké konkrétní kroky by měly ony „funkční podmínky prohlídek v advokátních kancelářích“ zajistit ani jak jinak může Česká advokátní komora odůvodnit odmítnutí poskytnout listiny, než odkazem na povinnost mlčenlivosti.

V každém případě je dobře, že jsme se tomuto tématu věnovali, a je ještě lépe, že pirátský návrh je podmíněn STANovským dodatkem „při plném respektu k právu na spravedlivý proces a mlčenlivosti obhájce“. Ale o tom bude mluvit až náš další host JUDr. Stanislav Polčák. Věřím, že právě díky tomuto dodatku zůstanou prohlídky u advokátů nedotčeny nepromyšlenými návrhy Pirátů.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva