JUDr. Petr Toman, LL.M., advokát a partner advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, navrhuje v reakci na celosvětovou pandemii nemoci COVID-19 prezidentovi republiky Ing. Miloši Zemanovi vyhlášení amnestie: „V této těžké chvíli našeho života se na Vás obracím jako občan, dlouholetý advokát a obhájce ve věcech trestních: zvažte prosím využití Vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat ani jim v tomto složitém období pomáhat.

Mimořádná situace, jako je tato, vyžaduje mimořádná řešení. Pokud mělo kdy v historii vyhlášení amnestie nějaký smysl, pak je to právě nyní!“ uvádí v dopise prezidentovi ze dne 26. března 2020 Petr Toman a pokračuje: „Vyhlášení amnestie by bylo nejen projevem lidského pochopení současné tíživé situace občanů České republiky, ale i odpuštění těm, kteří si to zaslouží.“

Kromě nouzového stavu, z něj plynoucích existenčních obav občanů a potřeby pomoci rodinám odsouzených odůvodňuje svůj návrh i dalšími objektivními skutečnostmi týkajícími se výkonu trestu odnětí svobody: přeplněností českých věznic, vysokými náklady státu na pobyt vězňů ve věznicích a průměrnou dobou strávenou českým vězněm ve výkonu trestu, která patří k nejdelším v Evropě. „Jsem přesvědčen, že vyhlášení amnestie by nevychýlilo misky spravedlnosti jedním směrem, ale napomohlo obnovení spravedlnosti tak, jak ji chápou a uplatňují ostatní státy Rady Evropy,“ odůvodňuje dále svůj návrh Petr Toman.

Cílem Tomanova návrhu není hromadné propuštění vězňů, jako v případě některých předchozích amnestií, nýbrž jen těch s nejmírnějším trestem, u nichž je předpoklad aktivního zapojení do řešení současné složité situace. „Plně respektuji rozhodnutí prezidenta, zda amnestii vyhlásí či nikoliv, i případné rozhodnutí, jak široká by amnestie mohla být, popř. kterých trestných činů by se vůbec netýkala,“ doplňuje Toman.

O podporu požádal současně i předsedu vlády Ing. Andreje Babiše a ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešovou.

Kontakt:

JUDr. Petr Toman, LL.M., obhájce

Ke stažení

Zobrazit celý dopis Amnestie - M. Zeman 885 kB