Účinnost novely veterinárního zákona od 1. ledna 2020 se kvapem blíží a spolu s ní i povinnost označit všechny psy identifikačním číslem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a zároveň musí být toto identifikační číslo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Štěňata budou muset být čipována nejpozději při prvním očkování proti vzteklině, tedy mezi třetím až šestým měsícem věku psa.

Novela se zavedením této povinnosti snaží primárně zpřísnit podmínky pro chov psů a omezit tak výskyt množíren, které návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání definuje jako „zařízení, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby“.

Není potřeba se zavedení mikročipu obávat. Jde o malý čip ve velikosti rýžového zrna, jež domácí mazlíčky zdravotně nijak neohrožuje. Povrch materiálu je vyroben tak, aby organismus zvířete nereagoval na čip jako na cizí těleso. Jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací je aplikován na levou stranu krku zvířete a cena čipu se pohybuje v řádech pár stovek korun. Výjimku z povinného čipování tvoří psi, kteří byli označeni tetováním před 3. červencem 2011.

Co však zákon za povinné nestanovil je následná registrace čipu u některého z více typů evidencí zvířat. Své registry již zřizují i jednotlivé obce. Je však přinejmenším zamyšleníhodné o registraci čipu uvažovat, neboť pokud se pes zaběhne, mnohem snadněji se tak navrátí zpět ke svému majiteli.

Důvodem pro dodržení výše zmíněné nutnosti čipovat čtyřnohého mazlíčka je zákonem uložené očkování proti vzteklině, jež je potřeba pravidelně opakovat. Bez zavedení mikročipu bude totiž toto očkování považováno za neplatné, tzn. i na očkovaného psa se bude pohlížet, jakoby očkován nebyl. Nadto bude Státní veterinární správa pověřena kontrolami čipů, ať už náhodnými či plánovanými na základě obdrženého podnětu. Při zjištění přestupku v podobě neoznačení psa identifikačním číslem, hrozí pokuta ve výši až 20.000,- Kč.

Zuzana Mágrová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat