Zatímco ve Velké Británii někteří školáci ve snaze ulít se ze školy falšovali testy na COVID-19 tak, aby jim vyšly pozitivně[1], jiní testy, případně certifikáty o očkování, padělají k prokázání jejich bezinfekčnosti. Tento nežádoucí trend se dostal i do České republiky. Od září se totiž z veřejného zdravotního pojištění neproplácí preventivní testy na COVID-19, které jsou určeny k cestování, návštěvám kulturních akcí a restauračních zařízení. A tak se těm, kteří se nechtějí nechat očkovat, mohla večeře v restauraci prodražit. Nicméně od pondělí 22. 11. 2021 již nebude možné bezinfekčnost prokázat negativním testem, a tudíž se lidé bez očkování nebo průkazu o prodělání nemoci COVID-19 v posledním půl roce do restaurace ani nedostanou.

Aktuální epidemiologická situace, kdy opět dochází k nezastavitelnému šíření koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19, totiž vyžaduje zpřísnění protiepidemických opatření. V souvislosti s tím se rozšiřuje povinnosti prokazovat se platným certifikátem EU COVID o očkování, testování či o zotavení se z nemoci COVID-19, který vydávají členské státy Evropské unie (dále jen „certifikát“). Na základě podnětu policejního orgánu zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství (dále jen „NSZ“) odborné stanovisko k otázce trestnosti padělání digitálních certifikátů.[2]

NSZ došlo k závěru, že certifikát je veřejnou listinou ve smyslu § 131 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), a to bez ohledu na skutečnost, zda má tištěnou nebo elektronickou podobu. Veřejnou listinou se mimo jiné rozumí listina vydaná soudem České republiky či jiným orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, která osvědčuje některou právně významnou skutečnost.[3] Jedná se o listinu, u níž je dán vysoký stupeň důvěry ve správnost všech údajů v ní obsažených, a je tak nadána tzv. veřejnou vírou. V praxi se za veřejnou listinu nejčastěji pokládá například občanský průkaz, cestovní doklad, výpis z rejstříku trestů, řidičský průkaz či maturitní vysvědčení.

Certifikáty v České republice vydává Ministerstvo zdravotnictví. NSZ ve stanovisku uvedlo: „Digitální certifikát osvědčuje absolvování očkování, testu či zotavení jakožto právně významné skutečnosti, které mají bezprostřední význam pro uplatňování svobody pohybu v rámci celé Evropské unie (…). Účelem trestněprávní ochrany veřejných listin je totiž zachování důvěry v jejich pravost a pravdivost bez ohledu na jejich podobu.“

NSZ dále došlo k závěru, že padělání certifikátu, podstatná změna jeho obsahu, opatření a přechovávání nepravého certifikátu v úmyslu užít jej jako pravý, jakož i předložení padělaného nebo pozměněného certifikátu může být trestným činem padělání a pozměnění veřejné listiny ve smyslu ustanovení § 348 TZ. Paděláním se rozumí vyhotovení nepravé veřejné listiny, která má vyvolávat domnění, že je pravá a zejména, že byla vydána k tomu oprávněným subjektem. Přitom nezáleží na tom, jakým způsobem došlo k padělání. Padělaná listina by měla být způsobilá k oklamání, ale na úrovni dokonalosti padělku nezáleží.

Po objektivní stránce trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny jde ze strany pachatele o jednání, kdy:

  1. padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé,
  2. takovou listinu užije jako pravou;
  3. takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo
  4. vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny.

 

Za tento trestný čin v základní skutkové podstatě pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. V případě, že pachatel se uvedeného trestného činu dopouští jako člen organizované skupiny či způsobí značnou škodu (minimálně 1.000.000 Kč), tak mu hrozí až 6 let odnětí svobody. A za předpokladu, že se pachatel bude členem organizované skupiny působící ve více státech, tak mu hrozí až 10 let odnětí svobody. Trest odnětí svobody tak může hrozit nejen výrobcům a prodejcům padělaných certifikátů, ale také těm, kteří si padělaný certifikát koupí a pokusí se ho použít.

Černý trh se bezpochyby umí rychle adaptovat na aktuální poptávku. Vedle drog a jiného nelegálního zboží začal v době pandemie vzrůstat i počet prodejců falešných certifikátů. Uvedené potvrdil i výzkum společnosti Check Point Software Technologies, jejíž výzkumný tým sleduje, jaké jsou trendy na tzv. darknetu, což je skrytá část internetu, která není viditelná pomocí vyhledávačů a pro přístup je nutný anonymní prohlížeč.[4]

Není tak pochyb, že se mnozí budou snažit přechytračit systém a případů padělání a užívání falešných certifikátů bude napříč Evropskou unií narůstat. Již nyní si lidé na sociálních sítích sdělují návody a způsoby, jak obejít proticovidová opatření. Před nedávnem Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli webovým stránkám, na nichž se objevila nabídka vystavení falešného certifikátu, který měl stát 1.250 Kč.[5]

Na další případ upozornila Policie ČR na svém webu dne 1. 4. 2021. Pachatelkou měla být žena, která se dostavila na Letiště Václava Havla Praha k odbavení letu do Francie a předložila padělané potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19. Na dotaz pracovníka přepážky se přiznala, že potvrzení zfalšovala. Padělaný doklad ponechala na místě a se zavazadly odešla. Dalším šetřením u laboratoře, kde měla žena údajně test podstoupit, bylo zjištěno, že se skutečně jedná o padělek. Následně Policie ČR zahájila úkony trestního řízení.[6]

Závěr

Stávající epidemiologické situace je opět závažná a nelze ji brát na lehkou váhu. Před tím, než se případný pachatel rozhodne spáchat trestnou činnost tím, že padělá, prodá či užije falešný certifikát, měl by se zamyslet nad smyslem protiepidemických opatření. Jejich účelem není zakazovat neočkovaným osobám večeři v restauraci, ale zejména zamezit šíření onemocnění COVID-19 (nejen) na území České republiky a chránit tak obyvatele.   

(právní stav ke dni 19. 11. 2021)

Mgr. Hana Šarochová


[3] Dle ustanovení § 131 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

[6] Viz https://www.policie.cz/clanek/padelane-potvrzeni-o-negativnim-vysledku-na-covid-19.aspx

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat