JUDr. Petr Toman dostal nabídku od bývalého předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska, aby spolu s ním a v jeho týmu kandidoval do představenstva ČAK. JUDr. Petr Toman tuto nabídku s pokorou přijal. 

JUDr. Petr Toman ke své kandidatuře říká: "Advokacie se nachází ve složitém odbobí. Její činnost je poznamenána zvyšujícím se počtem nesrozumitelných a vzájemně si odporujících zákonů, nepředvídatelnými rozhodnutími soudů a nečekanými postupy policie a státních zástupců. Vzrůstá snaha omezit práva advokátů a jejich klientů nejen v trestním, ale i občanském a správním řízení. Snižují se odměny advokátů. K tomu všemu se mění společnost kolem nás i tradiční způsob výkonu advokacie. 

Současnému vedení Komory se podařilo tento tred zachytit a reagovat na něj, za což si zaslouží uznání. Nové vedení by mělo pokračovat v jeho práci a i nadále a s ještě větší důsledností upozorňovat na vše, co poškozuje naše klienty a bere jim postuoně a nenápadně jejich práva, co ohrožuje nás advokáty, naši Komoru a stále častěji i samu podstatu advokacie." 

Níže si můžete přečíst články, rozhovory a další publikace JUDr. Tomana v souvislosti (nejen) s jeho kandidaturou do představenstva ČAK.

Rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem o advokátní mlčenlivosti a problémech advokacie v dnešní době a jeho kandidatuře do představenstva České advokátní komory Útoky na advokátní mlčenlivost se šíří jak ebola v Kongu

Ke stažení

PROGRAMOVÉ PRIORITY KANDIDÁTKY - BULLETIN ADVOKACIE 4,505 kB PROFIL JUDR. PETRA TOMANA, LL.M. - BULLETIN ADVOKACIE 1,009 kB PETR TOMAN: ADVOKACIE JE V URČITÉM HISTORICKÉM ZLOMU 4,325 kB PETR TOMAN: SILNĚJŠÍ HLAS ČAK MI ČASTOKRÁT CHYBÍ 107 kB