Podle čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte je Česká republika jako jeden ze smluvních států Úmluvy povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. K naplňování tohoto převzatého závazku dochází jednak přijímáním vhodné zákonné úpravy a také prostřednictvím soudního rozhodování. Institut styku rodiče s dítětem je jedním ze zákonných prostředků, který umožňuje realizaci rodičovských práv. Platí tedy, že dítě má právo v zásadě na péči a vliv obou rodičů ve stejné míře. Jakákoli omezení jsou možná pouze na základě na základě rozhodnutí soudu. Není proto překvapivé, že jsou příslušná soudní rozhodnutí často předmětem přezkumu Ústavním soudem.

Více o článku se dočtete ZDE.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“