Nálezem ze dne 5. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20, Ústavní soud znovu potvrdil, že stanovená povinnost podrobit se povinnému očkování ve smyslu § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která představuje podmínku pro přijetí dítěte do mateřské školy, je v souladu s ústavním pořádkem.

Ústavní soud znovu připomněl, že nepřijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy není sankcí, nýbrž se jedná o „akt sociální solidarity nabývající svůj význam teprve s větším množstvím očkovaných“. V žádném případě však není možné opomenout případné dopady spojené s nepřijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání, a proto jsou příslušné orgány veřejné moci vždy povinny provést tzv. „test výhrady svědomí“.

Uplatnění „výhrady svědomí“ je pak podmíněno naplněním objektivně prokazatelných důvodů, nepostačuje pouhý poukaz na subjektivní přesvědčení rodiče (případně jiného zákonného zástupce) dítěte.  Judikatura již dříve stanovila, že posouzení těchto důvodů vychází z následujících požadavků:

  1. prokázání ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí v porovnání s tím, jaký následek nepodrobení se očkovací povinnosti bude mít;
  2. naléhavosti důvodů, jež na podporu své výhrady nositel základní svobody nebo jeho zákonný zástupce v konkrétním případě uvádí;
  3. trvalosti, konzistentnosti a přesvědčivosti tvrzení a
  4. zvážení společenských dopadů, jež může v konkrétním případě uznaná tzv. sekulární výhrada svědomí mít vzhledem k dosažené míře tzv. proočkovanosti obyvatelstva (sociální solidarita) proti přenosným nemocem a aktuální epidemiologické situaci.

Je nepochybné, že rodiče mohou motivovat k odmítání povinných očkování velmi závažné důvody a příslušné orgány veřejné moci jsou povinny postupovat v každém případě velmi obezřetně. Současně však platí, že prokázání naplnění podmínek „výhrady svědomí“ je v takovém případě úkolem rodičů.

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“