Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou moci požádat o vyplacení mzdového nároku úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

Od 24. 4. 2020 platí zákon 191/2020 Sb. (tzv. „lex covid justice“). Jeho smyslem je zmírnění dopadů epidemie koronaviru na účastníky soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby, ale týká se i insolvencí. Tato právní úprava má však negativní dopad na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti. Stávající podoba zákona totiž znemožňuje Úřadu práce ČR vyplatit zaměstnanci mzdový nárok za zaměstnavatele, jak bylo možné doposud. Podle této legislativy se totiž nepřihlíží k insolvenčním návrhům podaným na firmy věřiteli od 24. 4. 2020 do 31. 8. 2020. Zákonem však byla omezena i možnost vymáhání a úhrady mzdových nároků prostřednictvím Úřadu práce ČR

Zákon však přináší řešení výše zmíněné situace. Zaměstnanci mají nyní opět možnost získat alespoň část ze mzdových nároků, které jim zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží. O vyplácení mzdového nároku mohou žádat Úřad práce ČR. Pro tyto případy tak budou platit obdobné podmínky jako před nabytím účinnosti, tzv. lex covid justice. Nově bude Úřad práce ČR moci dlužnou částku po zaměstnavatelích vymáhat 3 měsíce poté, co tzv. lex covid justice přestane platit.