Monitorování výskytu koronavirové nákazy za pomoci moderních technologií je v zájmu celého lidstva. I v této mimořádné době je však třeba dbát na adekvátní zajištění ochrany osobních dat subjektů údajů. Obecné nařízení (tzv. GDPR) umožňuje příslušným orgánům veřejného zdraví a zaměstnavatelům zpracovávat osobní údaje jednotlivců, včetně zvláštních kategorií údajů (tzv. citlivých, zejm. o zdravotním stavu), a to i bez jejich souhlasu. V případě návratu dítěte z pobytu u jednoho z rodičů v zahraničí platí, že dítě, které je občanem České republiky, má právo se do České republiky vrátit; předání dítěte by takto mělo proběhnout nejspíše na hranicích s příslušným státem, ze kterého bude dítě předáváno.

Pokud je to nezbytné ke zjištění ohniska nákazy, mohou orgány ochrany veřejného zdraví požadovat u telekomunikačních operátorů údaje o pohybu osob vyplývající z lokalizačních údajů zjištěných z mobilního telefonu. Dotčené osoby však musí být o takovém opatření informovány.

Mohlo by vás zajímat