V blízké době pravděpodobně dojde k výrazným změnám ohledně údajů uváděných na občanských průkazech, a to v souvislosti s návrhem nového zákona o občanských průkazech. Ten byl vládou předložen především v návaznosti na evropské nařízení č. 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Český právní řád musí být adaptován dle uvedeného nařízení nejpozději do 2. 8. letošního roku.

Průkazy totožnosti budou nově povinně obsahovat nosič dat, v němž budou vedené biometrické údaje dotyčné osoby, tedy zobrazení obličeje a dva otisky prstů rukou. Tyto biometrické údaje pak budou dle zmíněného nařízení muset obsahovat všechny identifikační doklady, jejichž prostřednictvím je umožněno cestování po Evropě.

Naopak je dle návrhu zákona plánováno z občanských průkazů úplné vypuštění rodného čísla či možnosti vedení titulu či vědecké hodnosti (ty jsou nyní do OP zapisovány dobrovolně na žádost občana). Důvodem těchto navrhovaných změn je snaha do občanských průkazů uvádět pouze údaje nezbytné pro identifikaci jejich držitelů.

Poslanec Pirátů, O. Profant, nyní v duchu této snahy v rámci pozměňovacího návrhu navrhnul, aby do občanských průkazů nebylo uváděno ani pohlaví, neboť se dle jeho názoru nejedná o identifikačně nezbytný údaj. Naopak dle Profanta může informace o pohlaví vést k diskriminaci osob na základě jejich genderové identity, kterou v současnosti mohou pociťovat například transgender, intersex či nebinární lidé.

Návrh zákona má za sebou nyní první čtení v Poslanecké sněmovně a byl přikázán výborům a komisím.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát

Rádi vás provedeme
problematikou práva