Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, na jejímž základě dojde k doplnění tzv. identifikačních služeb do taxativního výčtu činností, které může banka a pobočka zahraniční banky v rámci své podnikatelské činnosti vykonávat. Termín identifikační služba zahrnuje tyto služby: 1) poskytování elektronické identifikace, autentizace; 2) poskytování služeb vytvářejících důvěru; a 3) poskytování služeb souvisejících s elektronickou identifikací, autentizací a se službami vytvářejícími důvěru. Tato novela dále umožní bankám a pojišťovnám přistupovat do základních registrů a dalších vybraných informačních systémů veřejné správy a ověřovat aktuálnost údajů o klientech.

Služby budou poskytovány prostřednictvím tzv. prostředku pro elektronickou identifikaci, kterým jsou obvyklé přihlašovací nástroje klientů bank do internetového bankovnictví. Internetové bankovnictví je zcela patrně uživatelsky využívanější oproti jiným dostupným prostředkům na trhu, zejména občanskému průkazu s elektronickým čipem, k jehož využívání je potřeba čtečka čipových karet.

Zájem o ověřování totožnosti zákazníků tímto způsobem se objevuje v mnoha sektorech ekonomiky, kde by mělo být možné například na dálku uzavřít a podepsat novou smlouvu na dodávku energií nebo ověřit svou identitu u provozovatele on-line sázkové kanceláře.

Nejedná se však pouze o využití v soukromém sektoru, protože snaha o aplikaci bankovní identifikace se objevují i na straně státu. Bankovním prostředkem by mělo být možné se například zúčastnit sčítání lidu. V příštím roce by se s pomocí této identifikační služby mohlo dát přihlašovat do Portálu občana, přes který si lidé mohou zažádat například o výpis z rejstříku trestů anebo z bodového hodnocení řidiče. Hlavní město Praha pak plánuje službu využít i pro přihlašování do nově vznikajícího Portálu Pražana. Přes tento portál budou moci Pražané podávat například žádosti o informace či oznamovat magistrátu shromáždění.

Lze očekávat, že po nabytí účinnosti novely zákona dojde ke zjednodušení komunikace mezi občany, korporacemi a úřady (státem).

Mohlo by vás zajímat