Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon stanovuje, že kdo zprostředkuje na dálku kontakt podnikatele se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, adresu místa, na které jsou poskytovány, a označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu.

Zároveň se obecnímu živnostenskému úřadu umožňuje předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu jako je např. hygienická stanice takto získané údaje. Pokud zprostředkovatel živnostenskému úřadu na výzvu a ve stanovené lhůtě nesdělí získané údaje, dopustí se tím přestupku.

Smyslem těchto opatření je především prevence před možnými riziky.

Mohlo by vás zajímat