Možná jste zaznamenali, že v průběhu června 2021 (mezi 12. a 13. červnem) dojde k určitým změnám v aplikaci pro nahlížení do katastru nemovitostí přes webový portál cuzk.cz. Katastr nemovitostí zveřejnil v dubnu 2021 na svých webových stránkách oznámení, že je nezbytné provést určité změny aplikace z důvodu zajištění plnohodnotného fungování aplikace pro nahlížení, jelikož na začátku roku 2021 došlo z problémům s odezvami aplikace v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl dle sdělení katastru nemovitostí tvořen z větší části nezákonným vytěžováním databáze softwarovými roboty.

Po provedení změn budou nově nepřihlášeným uživatelům zobrazovány pouze základní informace týkající se nemovitých věcí a řízení vedených v katastru nemovitostí, s tím, že naopak nebudou zobrazovány údaje o vlastnících nemovitých věcí či účastnících řízení. Veškeré informace, které byly v aplikaci nahlížení dosud zobrazovány standardně, budou viditelné pouze pro přihlášené uživatele. Nahlížení do katastru nemovitostí bude i nadále bezplatné.

Možností pro přihlášení a zobrazení úplných informací v nahlížení do katastru nemovitostí bude několik. Uživatelé se mohou přihlásit prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz, či pomocí účtu zřízeného pro Dálkový přístup do katastru nemovitostí.

Eidentita umožňuje přihlášení přes tzv. identifikační prostředky, které slouží k bezpečnému a zaručenému vzdálenému ověření totožnosti osoby. Identifikačními prostředky jsou v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci:

  • občanský průkaz s aktivovaným kontrolním čipem, který byl vydán po 1. 7. 2018,
  • NIA ID - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu,
  • mobilní klíč eGovermentu - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů,
  • identifikační prostředky vystavené soukromoprávními osobami, zejména bankovní identity poskytované například Československou obchodní bankou a.s., Českou spořitelnou a.s., Komerční bankou a.s., apod., kdy se do katastru nemovitostí bude možné přihlásit pomocí hesel a přístupových údajů, kterými se uživatel přihlašuje do internetového bankovnictví.

Do dálkového přístupu se lze přihlásit pouze na základě uživatelského jména a hesla. O zřízení dálkového přístupu je nutné požádat prostřednictvím speciálního formuláře doručeného na katastr nemovitostí. Formulář je třeba podepsat s úředně ověřeným podpisem, případně je možné využít elektronický podpis. Následně po doručení přihlašovacích údajů z katastru, je možné účet pro dálkový přístup aktivovat. Zřízení a vedení účtu pro dálkový přístup bude pro případ jeho užití k nahlížení zdarma.

Katastr nemovitostí ve svém oznámení změn v aplikaci uvádí, že úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace. S tímto hodnocením nemůžeme souhlasit, neboť zcela jistě dojde ke zhoršení komfortu při práci s aplikací, jelikož aplikace uživatele při nečinnosti automaticky odhlásí.

Výše uvedený postup katastru nemovitostí popírá princip a smysl veřejných rejstříků a není nám známo, proč katastr nemovitostí není schopen posílit technickou infrastrukturu, namísto odepření práva na informace o údajích evidovaných v katastru nemovitostí, přičemž primárním účelem nahlížení do katastru nemovitostí je právě zjišťování informací.

Pokud užíváte při své činnosti aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí, dovolujeme si Vám závěrem doporučit zřízení Dálkového přístupu, jelikož hrozí, že po provedených změnách nebudete mít přístup k potřebným informacím.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva