Od roku 2010 bylo zahájeno množství trestních stíhání proti provozovatelům solárních elektráren (FVE) a dalším osobám, které s jejich výstavbou byly spojeny. Orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) tvrdí, že tyto osoby jednaly protiprávně. Hlavním důvodem je zpravidla to, že k žádosti o udělení licence doložili revizní zprávu a předávací protokol (resp. jiný dokument prokazující vlastnické či užívací právo k energetickému zařízení), které byly zpracovány dříve, než byla elektrárna osazena všemi solárními panely. Obvinění tak měli činit proto, aby byla příslušná solární elektrárna považována za zdroj uvedený do provozu v roce 2010 (nikoli později) a získali tak nárok na podstatně vyšší podporu.

Relevantní právní předpisy však nebyly jednoznačné. Jak lze tuto skutečnost využít při obhajobě? A kde jsou limity takového argumentu?

Více se dočtete na epravo.cz.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat