Státní občanství České republiky lze nabýt vícero způsoby, přičemž jedním z nich je možnost jeho udělení cizinci na jeho žádost; o takovém nabytí státního občanství rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. 

Žadatel musí splňovat podmínky dle zákona č.  186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. I za splnění požadovaných podmínek však na udělení státního občanství není právní nárok. 

Rozhodnutí ve věci státního občanství musí řádně odůvodněno a proti případnému nevyhovujícímu rozhodnutí (zamítavému rozhodnutí) je možno podat opravný prostředek, tzv. rozklad. Výjimku z tohoto však tvoří ustanovení § 22 odst. 3 zákona č.  186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, jež bylo v nedávné době neúspěšně napadnuto u Ústavního soudu. 

Výše zmíněné ustanovení umožňuje vyloučení soudního přezkumu zamítavého rozhodnutí z důvodů spojených s bezpečností státu vycházejících z utajovaných informací policie a zpravodajských služeb. Zároveň v odůvodnění takovéhoto rozhodnutí může být obecně uvedeno, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, bez bližších informací. 

Pakliže tedy cizinec jako žadatel bude na základě utajovaných informací od policie a zpravodajských služeb stanovisky prohlášen za osobu, jejíž působení ohrožuje základní bezpečnosti zájmy státu, nedozví se, proč neuspěl v žádosti a současně nebude mít možnost se proti tomuto rozhodnutí bránit.

Markéta Kokešová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“