Málokomu je zřejmé, kdy a za jakých podmínek může pořídit zvukový či obrazový záznam bez vědomí a bez souhlasu nahrávané osoby (dále jen „záznam“), natož zda lze takový záznam použít jako důkaz v občanském soudním řízení.[1] Ponechávám stranou zpravodajskou licenci ve smyslu § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a uvedenou problematiku rozvedu pouze z pohledu soukromé osoby, přičemž nastíním i praktické příklady z oblasti pracovního práva.

Mgr. Hana Šarochová

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat