V posledních letech čelí celý svět, včetně Evropy, masivnímu nárůstu výskytu nákazy spalničkami, přičemž v některých oblastech už lze hovořit o spalničkové epidemii. V České republice bylo ke dni 22. 11. 2019 zaznamenáno 590 onemocnění spalničkami za rok 2019, v Německu bylo do poloviny října registrováno 501 onemocnění za rok 2019. Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění touto vysoce nakažlivou nemocí přistoupilo Německo k zákonné úpravě očkovací povinnosti proti spalničkám. Německý spolkový sněm (Bundestag) dne 14. 11. 2019 schválil zákon o ochraně proti spalničkám a zesílení očkovací povinnosti (tzv. Masernschutzgesetz), který novelizuje stávající zákon o ochraně proti infekcím (Infektionsschutzgesetz). Zákon má nabýt účinnosti k 1. 3. 2020.

Zákon stanovuje, že všechny děti po dovršení prvního roku života budou muset při nástupu do školky nebo školy prokázat, že byly očkovány proti spalničkám. Stejné pravidlo platí i pro osoby činné v tzv. společných sociálních zařízeních (tzn. zvláště zařízení pečující o kojence, děti nebo mladistvé – zejména dětské jesle, školky, školy a jiná vzdělávací zařízení, ale řadí se sem i domovy, ústavy i prázdninové tábory). Doložit očkování proti spalničkám musí též uchazeči o azyl a uprchlíci, a to po uplynutí čtyř týdnů následujících po jejich přijetí do společného ubytování.

Rodiče dětí navštěvujících společná sociálních zařízení, kteří své děti nenechají očkovat, se napříště tímto jednáním budou dopouštět správního deliktu, za nějž mohou být postiženi pokutou až do výše 2.500 EUR. Pokuta může být uložena i vedení zařízení pečujících o děti, které neočkované děti přijmou. Stejně tak přichází v úvahu uložení pokuty u neočkovaného personálu sociálních a zdravotnických zařízení, jakož i ubytoven pro žadatele o azyl, a též obyvatelům těchto zařízení. Neočkované děti mohou být vyloučeny z navštěvování školky a neočkovaný personál sociálních nebo zdravotnických zařízení nebude smět v těchto zařízeních vykonávat žádnou činnost, při níž přichází do kontaktu s osobami, o něž je pečováno, dokud nebude lékařským posudkem stanoveno, že nehrozí šíření nemoci. 

Cílem zákona je zajištění lepší individuální ochrany zejména zranitelných skupin osob, jakož i dosažení dostačující ochrany společnosti před spalničkovou infekcí tak, aby z kolektivní imunity mohly těžit zejména osoby, u nichž ze zdravotních důvodů ochranné očkování nepřichází v úvahu. Významným zvýšením vakcinačních kvót v Německu má být ve střednědobém horizontu dosaženo vymýcení spalniček na území Německa a tím napomoženo globálnímu cíli eliminace spalniček stanoveném WHO. 

Mgr. Jaroslava Saxlová, LL.M.

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“