Mgr. Jiří Myšák publikoval na serveru Právní prostor článek s názvem: Několik důvodů, proč být velmi obezřetný při sjednávání rozhodčí doložky. 

"Patrně každý z nás ve svém životě někdy setkal s rozhodčí doložkou. Buď přímo řešil otázku, v jakém znění doložku uzavřít nebo zda vůbec, případně uzavřel doložku obsaženou v obchodních podmínkách druhé smluvní strany, aniž by si to plně uvědomoval. Rozhodčí řízení může nepochybně, zejména v dnešní době přehlcených soudů, představovat legitimní a rychlé řešení sporů vyvstalých mezi stranami."

Celý článek si můžete přečíst zde.