Poslanecká sněmovna v současné době projednává návrh novely právních předpisů upravujících ochranu spotřebitelů, jejímž cílem má být posílení práva slabších smluvních stran v případě různých nekalosoutěžních praktik, a to především v on-line prostředí. Konkrétně se jedná o novelizaci zákona o ochraně spotřebitele a dotčených ustanovení občanského zákoníku, která rovněž představuje implementaci předpisů Evropské unie.

Mezi nejzásadnější změny bude patřit například povinnost provozovatele on-line tržiště informovat spotřebitele, kdo je v případě uskutečnění nákupu skutečnou druhou smluvní stanou. Daná informace je stěžejní pro zjištění, zda je kupující v roli spotřebitele, a tím pádem zda se na něj vztahuje související právní ochrana, mimo jiné třeba právě možnost odstoupit od smlouvy uzavřené dálkovým způsobem do 14 dní. Provozovatel bude rovněž zodpovědný za ověření, že recenze pocházejí od skutečných zákazníků, kteří mají s výrobkem reálnou zkušenost, zveřejnění falešných recenzí bude postihováno.

Zákazníci rovněž budou muset být informováni o způsobu výpočtu zobrazené ceny. Ta bývá určena pomocí algoritmu, který danou cenu spočte dle předchozího chování spotřebitele. Tato situace nastává typicky v momentech, kdy uživatelé vyhledávají ze stejného vyhledávače opakovaně stejné služby či zboží (zejména letenky/jízdenky), a prodávající pak s rostoucím počtem návštěv na daném e-shopu zvyšuje pro daného uživatele i cenu poptávané komodity, aby nepřímo donutil uvedeného zájemce déle s koupí neotálet z důvodu stále rostoucí ceny.

Provozovatel on-line tržišť bude mít dále povinnost spotřebitele informovat podle jakého parametru jsou výsledky vyhledávání řazeny, respektive proč jsou dané výrobky uvedeny na předních místech. Nezřídka je totiž jako „doporučené“ na prvních místech uváděno zboží, které prodejce takto inzeruje za úplatu. Prodejce tedy bude muset nově informovat, že výrobky jsou primárně zobrazovány či doporučovány díky placené reklamě.

Obchodníci, a to i v kamenných obchodech, rovněž budou mít zakázáno (uměle) navyšovat ceny těsně před zavedením slev. V budoucnu tak bude muset být uvedeno, za jakou nejnižší cenu bylo zboží nabízeno před prvním uplatněním slevy, a to nejméně během předcházejících 30 dní.

Novela rovněž řeší problematiku uzavírání smluv v domácnosti spotřebitele bez předem sjednané návštěvy (tzv. podomní prodej), kdy je navrhováno prodloužení lhůty pro odstoupení od takto uzavřené smlouvy z nynějších 14 dní na 30 dní. Spotřebitelské smlouvy by také již nemělo být možné uzavřít pouze telefonicky, k tomu, aby byl spotřebitel sjednanou smlouvou vázán, bude nutno smlouvu potvrdit v textové podobě.

Shora uvedený výčet chystaných změn v oblasti ochrany spotřebitelů není finální, a to nejen v souvislosti se zmiňovanou novelou. Od 1. července 2022 totiž například vstupuje v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která má za úkol zamezit nabízení produktů prostřednictvím náhodně vygenerovaných telefonních čísel, tedy nevyžádaných telefonátů (telemarketingu). K takovýmto marketingovým nabídkám bude nově potřeba předchozího výslovného souhlasu účastníka, ovšem za předpokladu, že se nejedná o nabídku učiněnou již stávajícím zákazníkům.

 

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát

Mohlo by vás zajímat