Zákon o ochraně oznamovatelů byl a je v odborné veřejnosti velice diskutovaným tématem, jelikož jeho případné přijetí bude mít zcela jistě zásadní dopad na společnost v České republice.

Minulá podoba tohoto zákona nebyla projednána Poslaneckou sněmovnou, a to z důvodu skončení minulého volebního období. Následně byl tento návrh zákona legislativci odložen na neurčito. V současné době opět začala práce legislativců na staronovém vládním návrhu zákona. Nový návrh vládního zákona přichází poměrně se zásadní změnou okruhů povinných subjektů ve veřejném a soukromém sektoru.

Obce, příspěvkové organizace a soukromí zaměstnavatelé

Připravovaný vládní návrh zákona se významně dotkne obcí, které budou muset zavést vnitřní oznamovací systém, kdy to bude platit pouze pro obce s více než 10 000 obyvateli. Dále je dána možnost obcím mezi sebou sdílet oznamovací systémy. U příspěvkových organizací územně samosprávných celků došlo oproti minulému návrhu tohoto zákona k rozvolnění. Nově bude u příspěvkových organizací zásadní, zda budou v rozhodném období zaměstnávat alespoň 50 zaměstnanců. Tato hranice bude důležitá z hlediska, zda budou organizace muset zřídit a provozovat vnitřní oznamovací systém či nikoliv. Shora zmíněná hranice je také v připravovaném zákoně nesmírně důležitá pro soukromý sektor, jelikož obdobná podmínka bude platit i pro soukromé zaměstnavatele s nejméně 50 zaměstnanci.

Postup oznamovatelů

Nový návrh zákona doznal změny týkající se postupu při oznamování. Změna byla provedena z hlediska formálního, tak obsahového charakteru. Na základě přijaté Směrnice bude lhůta k posouzení a písemnému vyrozumění oznamovatele o výsledcích šetření 3 měsíce, namísto původních 30 dnů, se kterými počítal předchozí návrh tohoto zákona. V neposlední řadě došel návrh zákona ke změně v oblasti ústně podaných oznámení. Nově se bude o ústních oznámeních pořizovat záznam, kdy zamýšleným cílem zákonodárce je věrně uchytit podstatu ústního oznámení.

Závěrem

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů neprošel velkými změnami, nicméně podoba návrhu může dostat ještě výrazných změn v legislativním procesu.  Přijetí tohoto zákona, jak bylo zmíněno shora bude mít zcela jistě vliv na početnou skupinu povinných subjektů, kterých se budou povinnosti přímo dotýkat.

Mgr. Marek Šindelář

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Marek Šindelář - Profilový obrázek
Mgr. Marek Šindelář
advokátní koncipient

Mohlo by vás zajímat