Dle našeho právního názoru jedná nakladatelství Naše Vojsko protiprávně. Jednání v podobě vydávání kalendáře s vyobrazením nejznámějších nacistických představitelů vykazuje znaky trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 trestního zákoníku anebo při nejmenším trestného činu projev sympatií k takovému hnutí podle § 404 trestního zákoníku.

Ostatně kalendář svůj pozitivní postoj k vyobrazeným osobám vyjadřuje už svým vlastním názvem „Kalendář osobností třetí říše“. Široká veřejnost chápe pod pojmem osobnost někoho, kdo svými vlastnostmi pozitivně vyniká. Považovat nejvýznamnější představitele nacistického Německa za osobnosti lze jen stěží.

Hitler, Goebbels a další osoby vyobrazené v tomto kontroverzním kalendáři jsou neodmyslitelně spjaty se všemi hrůzami druhé světové války, zejména pak s holocaustem židovského obyvatelstva. Jedná se tak o představitele všech těch nejkrutějších trestných činů, které nemají v novodobé historii Evropy obdoby a které ve svém souhrnu vedly ke smrti šesti milionů Židů a desítek miliónů dalších osob.

Naše Vojsko se nemůže vyvinit ani tvrzením, že předmětný kalendář představuje sběratelský kousek. Jedná se o kalendář na rok 2021, tak jakou může mít sběratelskou hodnotu? Tu může mít dobový kalendář, nikoli však aktuální.

Celý tento čin tak považuji za nemorální a protizákonný způsob snahy dosáhnout zisku. Demokratická společnost musí trvat na ochraně určitých hodnot, mezi které nepochybně patří i trvalé a důsledné odsuzování jakékoli rasové nesnášenlivosti.

JUDr. Roman Polášek

 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!"

JUDr. Roman Polášek - Profilový obrázek
JUDr. Roman Polášek
advokát, partner, člen dozorčí rady