Rodičům samoživitelům nově pomůže stát. Od července je možné požádat o tzv. náhradní výživné.

1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Od července je tak možné požádat o novou sociální dávku – tzv. náhradní výživné, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy by měl druhý rodič na základě soudního rozhodnutí hradit výživné, ale svou povinnost neplní (částečně anebo vůbec). Stát tak nově pomůže rodičům samoživitelům v situaci, kdy druhý rodič na výživu svého dítěte nepřispívá dostatečně.

Žádost o přiznání dávky se podává u Úřadu práce na předepsaném tiskopise, který je možné najít zde.

Příjemcem dávky je nezaopatřené dítě, za které může o dávku požádat zákonný zástupce (tedy ve většině případů pečující rodič).

Podmínkou pro přiznání dávky je prokázání skutečnosti, že k vymožení dlužného výživného bylo zahájeno exekuční řízení.

Výše dávky se stanovuje jako rozdíl měsíční výše výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3.000 Kč měsíčně. Dávku je možné vyplácet až 24 měsíců, které nemusí jít za sebou. Dávky jsou vypláceny měsíčně osobě pečující o nezaopatřené dítě s tím, že stát bude následně vymáhat vyplacené částky po rodiči – dlužníku.

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“