JUDr. Petr Toman a Mgr. Jakub Šefrna publikovali na serveru epravo.cz článek s názvem: Náhrada škody za nezákonný příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

"Podle § 7 odst. 1 ve spojení s § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „ZOŠ“), mají právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí jen účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda, a pokud bylo takové rozhodnutí pro nezákonnost zrušeno nebo změněno. Platí to však absolutně?"

Celý článek si můžete přečíst ZDE.