Obáváte se, že stát „vidí“ co děláte, kde jste, koho znáte, s kým mluvíte, aniž by to bylo ve prospěch věci? Bojíte se o své soukromí? Vaše obavy se možná brzy stanou minulostí.
Ústavní soud v pátek 27. 03. 2019 projednával návrh Pirátské strany na zrušení ustanovení zákona týkající se plošného uchovávání dat operátory zejména z důvodu možného zásahu do ústavně zaručeného práva na soukromí.  
V současné době je díky této úpravě možné preventivně uchovávat po dobu 6 měsíců u operátorů údaje o provozu v telefonních, mobilních a internetových sítích. Díky těmto údajům lze o každém mimo jiné zjistit informace o jeho soukromém životě, místech pobytu, sociálních vztazích a zároveň se tímto může zasahovat i do komunikace osob, kde je stanovena mlčenlivost (pacient-doktor, klient-advokát, atd.). 
Tyto údaje pak na žádost orgánů činných v trestním řízení, Policii ČR, zpravodajských službách a ČNB, musejí bezodkladně poskytnout, a to pro vyšetřování trestných činů, pátrání po pohřešovaných osobách, zjišťování jejich totožnosti a předcházení teroristickým hrozbám. 
Takové shromažďování však vzhledem k plošnosti této úpravy zasahuje do soukromí osob, které s výše uvedenými činnostmi orgánů nemají nic společného, a je též kritizováno Soudním dvorem Evropské unie. 
Ústavní soud tedy stojí před velkým rozhodováním o našem soukromí a my nedočkavě vyhlížíme, kolik informací o nás bude stát v budoucnu míti.

Markéta Kokešová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva