Řeč protentokrát nebude o množství drogy, kterou policejní hlídka nalezla u drogově závislého. Účelem tohoto příspěvku je krátce zhodnotit množství druhů omamných a psychotropních látek, souhrnně označovaných jako návykové látky, jejichž nejen přechovávání může být trestné.

Výčet druhů z pohledu trestní represe významných návykových látek obsahuje nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. K vydání tohoto nařízení vládu zmocňuje zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Nutno doplnit, že při určování návykových látek vláda vychází např. z Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, z Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 a z Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

Výše označené nařízení bylo s účinnosti od 1. 7. 2022 novelizováno. Množství návykových látek tak bylo rozšířeno o závratných 283 nových druhů. A to na celkový počet přesahující 1 000 druhů látek, jejichž nedovolená výroba, jiné nakládání, přechovávání a pěstování může mít trestněprávní konsekvence.

Je jistě chvályhodné, že národní i nadnárodní subjekty (např. pracovní skupina Systému včasného varování před novými syntetickými drogami) pečlivě monitorují a klasifikují nově zneužívané návykové látky. Vyvstává však otázka, zda při nastíněném rapidně se zvyšujícím množstvím návykových látek ještě obstojí klasická zásad neznalost zákona neomlouvá? Jinými slovy, je spravedlivé hledat trestní odpovědnost tam, kde občan nemá objektivní možnost znát všechny návykové látky, kterým by se měl vyhýbat?

JUDr. Jakub Šefrna, advokát

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat