Dne 18. 7. 2022 představilo Ministerstvo dopravy koncept novely silničního zákona, který oproti současné právní úpravě doznává několik významných změn.

Řízení motorového vozidla již od 17 let pod dohledem mentora

Navrhovanou změnou bude možnost řízení vozidla osobou již od 17 let pod dohledem zkušeného řidiče, který svou přítomností pomůže mladému řidiči s osvojením správných návyků v provozu. Na zkušeného řidiče – mentora klade návrh konkrétní požadavky, kdy musí jít o držitele řidičského oprávnění skupiny B minimálně po dobu 10 let, který nemá žádné záznamy bodů pro přestupkové jednání v dopravě, a to jak v době zahájení dohledu, tak po celou dobu této činnosti. Od 18. roku věku pak mát toto provizorium skončit a mladý řidič může osobní vozidlo řídit zcela samostatně.

Řidičský průkaz na zkušební dobu dvou let

Má se jednat o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud čerstvý řidič dva roky od získání svého řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažné protiprávní jednání v souvislosti s řízením vozidla, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a zkušební jízdu v autoškole. Pokud řidič tento výchovně vzdělávací proces neabsolvuje, nebude moci dále řídit.

Nový systém bodového hodnocení

K této části návrh novely počítá se zavedením nového systému bodování závažnosti přestupků v dopravě, kdy se mají zavést tři sazby bodů – 2 body (kupř. nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, řízení bez profesní způsobilosti), 4 body (kupř. omezení chodce, nedání přednosti v jízdě, telefonování při jízdě) a 6 bodů (kupř. alkohol, vjetí na železniční přejezd, jízda na červenou). Limit bodů pak má zůstat zachován na hodnotě 12 bodů.

Návrh novely, který byl představen, nyní ještě čeká kompletní normotvorný proces. Lze tedy jen těžko odhadovat, jaká bude finální podoba novely silničního zákona a jaké avizované změny se do ní fakticky promítnou. Vzhledem k dlouhodobější snaze o změnu této legislativy, která se může dotknout všech řidičů, však dané téma jistě stojí za všeobecnou pozornost.

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. - Profilový obrázek
JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat