Zpravidla každým rokem dochází ke zvýšení minimální mzdy, ani letos tomu nebude jinak. Ve Sbírce zákonů bylo dne 19. 11. 2021 vyhlášeno Nařízení vlády ze dne 5. 11. 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Základní sazba minimální mzdy pro pracovní dobu 40 hodin týdně se zvyšuje z původní částky 90,50 Kč za hodinu na částku 96,40 Kč za hodinu, stejně tak z částky 15.200,- Kč za měsíc na částku ve výši 16.200,- Kč. Pracovníci s minimální mzdou si tedy polepší o 1.000,- Kč měsíčně.

Nařízení dále novelizuje částky odpovídající nejnižším úrovním zaručené mzdy, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Obdobně jako výše minimální mzdy se nejnižší úroveň zaručené mzdy stanoví v korunách českých za hodinu, a též v korunách českých za měsíc.

Závěrem uvádím, že výše minimální mzdy se stanoví nařízením na základě § 111 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), který stanoví: „Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen“. Obdobně se též nařízením stanoví nejnižší úroveň zaručené mzdy, a to konkrétně na základě § 112 odst. 2 zákoníku práce.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“