V souvislosti s novelou zákona o exekucích začíná od 28. října letošního roku do 28. ledna 2022 tříměsíční období, kdy mohou lidé v exekuci při splnění stanovených podmínek požádat o částečné odpuštění dluhu. Konkrétně se bude jednat o odpuštění penále spojených s dluhem, pokud dlužník ve shora zmíněné lhůtě zaplatí původní jistinu a náklady exekuce v jednotné výši 908 Kč za každou exekuci.

Uvedená akce s názvem milostivé léto[1] se týká pouze veřejnoprávních dluhů, tedy dluhů vůči státu, obcím a krajům nebo společnostem vlastněným jmenovanými subjekty. Příkladem mohou být exekuce na nedoplatky za energie, pokuty za jízdu načerno v MHD nebo třeba na regulační poplatky u lékaře či na zdravotním pojištění.

Další nezbytnou podmínkou je, aby dluh byl již v exekuci, milostivé léto naopak nelze uplatnit v případě insolvencí.

Třetím a posledním požadavkem pak je, že exekuce musí být vedena soukromým exekutorem, nesmí se tedy jednat o exekuce vedené státem, které bývají zpravidla vymáhané celní či finanční správou nebo okresní správou sociálního zabezpečení.  

Ačkoliv se shora uvedená akce vztahuje pouze na dluhy u veřejnoprávních subjektů, k milostivému létu se dobrovolně přidávají i některé soukromé společnosti, které svým dlužníkům plánují odpustit sankce spojené s včasným neuhrazením dluhu za obdobných podmínek.

Proti milostivému létu se naproti tomu postavila Všeobecná zdravotní pojišťovna, která zákon dle svých slov považuje za nejednoznačný. Dle jejího názoru je totiž součástí původního dluhu i penále, které k dluhu pojišťovna účtuje, a nejedná se tak o příslušenství, které by mohla dlužníkovi na základě uvedené novely odpustit. VZP se proto obrátila s žádostí o výklad nového zákona na ministerstvo spravedlnosti, které se však v této souvislosti nepokládá za kompetentní orgán. Tím je dle ministerstva pouze Nejvyšší soud, u něhož je však při tvorbě stanoviska v této záležitosti potřeba počítat s větším časovým prodlením.

Milostivé léto vzbuzuje kontroverze nejen u pojišťoven, ale i především u samotných exekutorů, a to zejména kvůli nedostatečnému pokrytí nákladů na exekuci.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

 


[1] Termín milostivé léto představuje původem biblický odkaz na zvláštní období, kdy byly hromadně odpouštěny dluhy a otroci byli propouštěni na svobodu.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát