Poslanci schválili v prvním čtení novelu občanského zákoníku, která by umožňovala stejnopohlavním párů uzavřít manželství. Dle účinné právní úpravy mohou osoby stejného pohlaví vstoupit do tzv. registrovaného partnerství, se kterým však nejsou spojena všechna práva a povinnosti, jež vznikají právě uzavřením tradičního manželství. Mezi registrovanými partnery například nevzniká žádný speciální majetkový režim obdobný společnému jmění manželů, pozůstalý partner nemá nárok na vdovecký/vdovský důchod, a registrovaní partneři také nemohou společně osvojit dítě.

Snahy o zrovnoprávnění manželství se na politické scéně neobjevily poprvé, dosud však byly všechny pokusy neúspěšné. Příslušnou novelu občanského zákoníku nyní projedná ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny.

Zrovnoprávnění manželství pro všechny je stále kontroverzí téma, ke kterému společnost nezastává jednotný postoj. Z mého pohledu však může navrhovaná novela přinést pouze pozitivní důsledky, z nich největší spatřuji v odstranění rozdílů právního postavení osob pouze na základě jejich sexuální orientace.

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“