Hlavním účelem manželství je podle § 655 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Ne vždy se však manželům podaří tento účel naplnit přirozenou cestou, ačkoli by si to přáli. Jedním z možných řešení může být náhradní mateřství. Podrobná právní úprava tohoto stále ještě kontroverzního institutu však stále chybí, není tak zcela zřejmé, jaké konkrétní důsledky může mít náhradní mateřství na práva a povinnosti mezi manželi. Rodičovství vzniklé za pomoci náhradní matky však ovlivní práva a povinnosti manželů zásadním způsobem, a proto je na místě, aby na toto téma probíhala odborná diskuze.

Více na toto téma se dozvíte v článku Mgr. Sabiny Čamdžičové zveřejněném na epravo.cz ZDE.

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“