Zajímá Vás, jaké změny nás čekají v oblasti taxislužeb? Přečtěte si náš článek! 

Magistrát hl. města Prahy se rozhodl reagovat na dopravce, kteří dle jeho názoru zneužívají výjimku stanovenou v zákoně o silniční dopravě, jež se promítla i do znění nařízení hl. města Prahy upravujícího maximální ceny taxislužby. Jedná se o výjimku spočívající v označení a vybavení vozidel taxislužby, kdy v případě, že byla před jízdou uzavřena písemná smlouva, nemusí mít vozidlo taxislužby střešní svítilnu s nápisem TAXI a cena za jízdu je dohodnuta předem bez použití taxametru. Zmíněné ustanovení bylo dle zákonodárců míněno pro výjimečné situace, jako jsou svatby či pohřby, namísto toho však výjimku využívají, v dnešní době populární, alternativní dopravci typu UBER nebo BOLT. Magistrátu vadí zejména vyhýbání se povinnému označení vozidla, absence taxametru a především tedy nedodržování povinných maximálních cen stanovených výše zmíněným nařízením hl. města Prahy, které tito dopravci mnohdy překračují.

Pražský magistrát zvolil jako cestu srovnávání podmínek taxislužeb a alternativních dopravců zvýšení maximálních cen prostřednictvím chystané novely zmíněného nařízení o maximálních cenách osobní taxislužby. Nástupní sazba by tak nově mohla být ve výši 60 Kč namísto dnešních 40 Kč, cena za čekací dobu by vzrostla o korunu na 7 Kč/min oproti stávajícím 6 Kč/min a nová maximální cena za kilometr je plánována až na 36 Kč/km z původních 28 Kč/km. V návrhu novely nařízení je rovněž nově stanoven zákaz naúčtovat zákazníkovi k maximálním cenám jakýkoliv další poplatek. Magistrát dále ve svém návrhu upravil znění nařízení tak, aby platilo pro veškerou taxislužbu (mezi níž patří na základě rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie i zmínění dopravci typu UBER či BOLT) hlavního města bez ohledu na způsob jejího objednání.

Není bez zajímavosti, že úprava podmínek taxislužby je plánovaná nejen na území Prahy, nýbrž i celorepublikově. Hospodářský výbor Sněmovny 9. 7. 2019 doporučil schválit vládní novelu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která upravuje podmínky provozu silniční dopravy mimo jiné i taxislužby. Mezi nejvýraznější plánované změny patří zrušení povinnosti užití taxametru za podmínky existence mobilní aplikace, díky níž lze jízdu objednat předem za stanovených podmínek. U taxislužby objednané předem již navíc nebude povinnost mít střešní svítilnu s nápisem TAXI, postačí pouze označení vozidla pomocí samolepky. Další novinkou má být zrušení zkoušky místopisu, obsluhy taxametru a relevantních právních předpisů. Města navíc již nebudou smět regulovat povinné náležitosti aut, mezi něž patří např. barva karoserie či minimální rozměry vozu.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát