Mgr. Adéla Vojáčková publikovala na serveru epravo.cz článek s názvem: Krátké pozastavení nad naléhavostí věci v případě podání ústavní stížnosti. 

"Až na některé výjimky stanovené v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) rozhoduje Ústavní soud o ústavních stížnostech podle data jejich nápadu. Zákon o Ústavním soudu ovšem ve svém § 39 zakotvuje možnost rozhodnout o ústavní stížnosti přednostně i mimo zákonem stanovené výjimky, a to za předpokladu, že se jedná o naléhavou věc. Jaké podmínky musí být pro naplnění požadavku naléhavosti věci splněny? V jakých případech rozhoduje zpravidla Ústavní soud přednostně?"

Celý článek si můžete přečíst zde.