Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) se na konci ledna vyslovil ve věcech sp. zn. 8 Ao 29/2021 (žaloba společenství vlastníků jednotek) a sp. zn. 8 Ao 30/2021 (žaloba provozovatel kin Cinestar) k povinnosti provozovatelů kontrolovat tzv. bezinfekčnost. V obou rozhodnutích došel NSS k závěru, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které platilo na podzim loňského roku, odporovalo zákonu, neboť bez náležitého odůvodnění zavazovalo k povinnosti kontrolovat bezinfekčnost pouze některé subjekty, zatímco jiné nikoli (například provozovatele restaurací).

NSS však zdůraznil, že obecně stanovení povinnosti provozovatelům kontrolovat tzv. bezinfekčnost nepředstavuje nepřípustné přenesení výkonu státní správy na soukromé osoby. NSS upozornil na to, že kontrolu splnění podmínek tzv. bezinfekčnosti nelze za výkon státní správy považovat (jde pouze o kontrolu, zda se určitá osoba může zasedání zúčastnit), navíc právní řád běžně předpokládá, že soukromé osoby v různých situacích ověřují (kontrolují), zda jiné osoby splňují podmínky (povinnosti) předpokládané veřejnoprávními předpisy (např. při prodeji alkoholu či pyrotechnických výrobků případně při kontrole ze strany bankovních a úvěrových institucí).

Stejně tak NSS uzavřel, že by samotná kontrola splnění podmínek tzv. bezinfekčnosti ze strany provozovatelů nepředstavuje nepřípustné zjišťování citlivých informací o zdravotním stavu účastníků zasedání, neboť jde pouze o jednorázové předložení příslušného údaje, přičemž na takovou situaci GDPR nedopadá.

Z uvedeného vyplývá, že kontrola bezinfekčnosti je ze strany NSS nadále považována za legitimní omezení v boji proti pandemii, které jsou občané povinni respektovat. Opatření státu však nesmí nedůvodně omezovat pouze některé provozovatele, zatímco jiné nikoli.                                                                                                        

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát