Od 10. února 2022 se ruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění COVID-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce. I nadále zůstává povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách nebo početní omezení účastníků hromadných akcí. Umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce bude nadále moci navštívit maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že budou usazeni. Na ostatní hromadné akce může maximálně 100 účastníků.