V souvislosti se stále aktuálnější elektronizací zdravotnictví bude od Nového roku novelou zákona o nemocenském pojištění zaveden povinný systém eNeschopenka, prostřednictvím něhož dojde k zásadní změně procesu spojeného s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, stejně jako ke změně způsobu informování zaměstnavatele o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Nový koncept si klade za cíl zjednodušit přesun informací mezi třemi stěžejními subjekty – nemocným zaměstnancem, zaměstnavatelem a lékařem, kteří budou pomocí eNeschopenky povinně propojeni.

Zaměstnanec uznaný jako dočasně neschopný práce tak nově od lékaře obdrží v tištěné formě pouze jednostranný průkaz práce neschopného pojištěnce, hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti však bude již jen v elektronické podobě.

Zaměstnavatel si bude moci přes ePortál vedený Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) aktivovat notifikační službu, skrze niž mu budou do jeho datové schránky doručovány hlášení lékaře o vzniku, trvání či zániku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. V případě, že si zaměstnavatel zmíněnou službu neaktivuje, bude prostřednictvím e-mailu či datové schránky pouze upozorněn, že má na ePortálu zprávu ohledně dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Ve zmiňovaném portálu budou zaměstnavateli po zadání rodného čísla zaměstnance vedle základních informací o zaměstnanci (jako je jméno, datum narození a den vzniku nemoci zaměstnance) k dispozici i další informace o zaměstnanci, jako například místo pobytu, případné vycházky apod. Zaměstnavatel bude mít rovněž možnost vygenerovat všechny zaměstnance registrované jako dočasně práce neschopné.

Zaměstnanec tak stále bude v souladu se zákoníkem práce povinen svého zaměstnavatele informovat (a to libovolným způsobem, např. telefonicky) o své dočasné pracovní neschopnosti, nebude ovšem již svému zaměstnavateli předávat žádné podklady ani potvrzení jako je tomu nyní, náhrada mzdy a nemocenská přijdou zaměstnanci automaticky. Vzhledem k tomu, že žádný právní předpis blíže neupravuje způsob informování zaměstnavatele o pracovní neschopnosti zaměstnance, obecně se doporučuje, aby si každý zaměstnavatel upravil tuto problematiku interním způsobem.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát