Mgr. Myšák publikoval článek o změnách týkajících se společností s ručením omezeným, které pro ně přinesl zákon o obchodních korporacích (ZOK). Mgr. Myšák se zejména ve svém článku zabývá končící lhůtou pro přizpůsobení smluv o výkonu funkce jednatelů s.r.o.

"S blížícím se koncem měsíce června tohoto roku (tj. 2014) se rovněž přiblížil i konec šestiměsíční lhůty k přizpůsobení stávajících smluv o výkonech funkcí jednatelů společností s ručením omezeným nové právní úpravě. Nejedná se přitom o žádnou pořádkovou lhůtu, s jejímž nesplněním nejsou spojeny žádné nepříznivé následky. Naopak, včasné nepřizpůsobení smlouvy může představovat pro každého jednatele velmi citelnou újmu, když by se v důsledku toho stal výkon jeho funkce bezplatným."

Celý článek si můžete přečíst zde.