Žádost mohou podávat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30 % ve srovnávacím období. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo nařízenou karanténou či izolací podnikatele (např. vlastním utlumením podnikání, dovolenou).

Srovnávací období: červen až říjen 2021. Žadatelé si z těchto 5 měsíců vyberou 3 po sobě jdoucí měsíce podle vlastní úvahy, zprůměrují tržby za tyto tři měsíce a tento průměr budou porovnávat s prosincem 2021. Pokud dojde ke zmiňovanému poklesu, budou moci žádat. U sezónních podnikatelů (např. vlekaři) je srovnávacím obdobím listopad 2019, prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a březen 2020. Také si vyberou 3 měsíce z těchto 5, zprůměrují tržby a porovnají je s prosincem 2021. Pokud dojde ke zmiňovanému poklesu, budou moci o bonus žádat.

Srovnávané období: prosinec 2021 a leden 2022.

Kdo může žádat:

  • živnostníci;
  • společníci malých s.r.o. s obratem min. 120 tis. Kč;
  • dohodáři (DPP, DPČ), pokud byl restrikcemi omezen jejich hlavní příjem.

Pozn.: Důvodem přiznání bonusu je také péče o dítě, pokud byla škola uzavřena kvůli dopadům COVID-19.

Příjem žádostí:

  • 1. bonusové období (od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021): do 1. 3. 2022;
  • 2. bonusové období (od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022): do 1. 4. 2022.

Maximální částka podpory: Za každý den se vyplatí živnostníkovi nebo společníkovi malého s.r.o. 1000,- Kč čistého. V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500,- Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Způsob podání žádosti: Online vytvoření žádosti přes webovou stránku financnisprava.cz.

Kompenzační bonus je kombinovatelný s Antivirus B.