Mgr. Václav Kučera publikoval v magazinu Epravo článek s názvem: "Kdy se jedná o poznámku rozepře a kdy o poznámku spornosti?".

"Jak známo, katastr nemovitostí je veřejným seznamem, do nějž se zapisují údaje o nemovitých věcech (dále jen „nemovitosti“). Evidence v katastru nemovitostí stojí na dvou základních zásadách, a to zásadě formální publicity a zásadě materiální publicity." 

Celý článek si můžete přečíst níže. 

Ke stažení

Poznámka rozepře vs poznámka spornosti 99 kB