Kauza Huawei začala v České republice koncem roku 2018 varováním NÚKIB. Později se přidaly i další otázky, a to nejen v českém, ale i evropském kontextu. Naše advokátní kancelář se zabývá zejména otázkou, jak by měla vypadat kritéria, podle kterých bude posuzována rizikovost dodavatele účastnícího se budování 5G sítě a na základě jakých kritérií může být z tohoto procesu dodavatel legálně vyloučen. Veškeré tyto otázky přitom nejsou důležité jen v kontextu kauzy Huawei, ale týkají se všech dodavatelů technologií pro budování 5G a potencionálně dalších subjektů, kterých se týká otázka kybernetické bezpečnosti.

Mgr. Petr Motyčka ke kauze uvedl: „Kauzu Huawei bedlivě sledují média, a to jak ve světě, tak u nás. Pro mě jako advokáta je tedy jedinečná zejména v tom, že se musím na prvním místě oprostit od jakýchkoli politických vlivů, vytvořit kvalitní právní argumentaci a být připraven si za ní stát nejen před protistranou či soudem, ale i před médii a veřejností. Ti bývají často nelítostnější než ten nejpřísnější soudce. Jsem však přesvědčen, že se nám to doposud v této kauze daří.“

Celý rozhovor s Mgr. Petrem Motyčkou pro Právo, si přečtěte zde:

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!

Rádi vás provedeme
problematikou práva