Krach energetické společnosti Bohemia Energy, stejně jako krach dalších energetických společností, už několik týdnů rezonuje v české společnosti. Tato situace byla také impulsem k tomu, aby vláda (končící vláda premiéra A. Babiše) v rychlosti znovu schválila návrh zákona o hromadných žalobách a předložila ho ke schválení Poslanecké sněmovně. Jedná se o stejný návrh zákona, jehož projednávání bylo v Poslanecké sněmovně na počátku letošního roku přerušeno (aniž by se v jeho projednání znovu pokračovalo). Důvodem přerušení bylo mimo jiné přijetí nové směrnice Evropské unie o reprezentativních (zástupných) žalobách[1], se kterou nebyl (a není) český návrh v souladu.  Poslanci tehdy také upozorňovali na to, že přijetí úpravy hromadných žalob bude vyžadovat dlouhý legislativní proces a vyjednávání tak, aby byly náležitě promyšleny všechny důsledky zamýšleného zákona.

Princip hromadných žalob spočívá v tom, že je možné uplatnit obdobné nároky[2] jednotlivců v rámci jednoho řízení. Institut hromadných žalob by tak měl největší uplatnění ve sporech mezi podnikateli (často velkými korporacemi) a spotřebiteli, kteří bývají v tomto vztahu poškozenou slabší stranou. Hromadné žaloby představují nástroj kolektivní ochrany práv, který může pomoci zvýšit standart ochrany práv slabší strany. Společné projednání věci soudem v jednom řízení spotřebitelům pomůže ušetřit také čas a peníze za náklady soudního řízení (ve srovnání s individuálním uplatnění nároku v samostatném řízení).

Je tak nepochybné, že spotřebitelům aktuálně poškozeným krachem energetických společností by jistě hromadné žaloby „usnadnily život“. Vzhledem k běžné délce legislativního procesu jim však nelze doporučit, aby na přijetí nového zákona spoléhali. S ohledem na riziko promlčení je potřeba nadále uplatňovat nároky individuálně. Soud je pak nicméně oprávněn různá řízení, v nichž jde o stejnou věc, spojit v jedno, a tím vytvořit de facto stav, kdy projednává "hromadnou žalobu"[3].

V souladu s citovanou směrnicí EU jsou členské státy povinny implementovat ustanovení garantujících spotřebitelům možnost hromadného (kolektivního) uplatnění práva nejpozději
do poloviny roku 2023[4].  V budoucnu tak bude tento nástroj dostupný také českým spotřebitelům.

Mgr. Sabina Čamdžicová


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES. Dostupná zde: https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32020L1828

[2] Tyto bývají často tak nízké, že se je jednotlivci jejich uplatnění v řízení před soudem ekonomicky nevyplatí.

[4] Srov. článek 24 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“