Od 1. září 2021 vstoupí v účinnost novela notářského řádu (zákon č. 358/1992 Sb.), jejímž prostřednictvím má dojít k digitalizaci notářských služeb. Zmíněný zákon byl novelizován v návaznosti na již existující zákon o právu na digitální služby (zákon č. 12/2020 Sb.), který zaručuje právo na možnost elektronického vyřízení úředních záležitostí.

Jedna z nejvýznamnějších změn, které novelizace zákona přináší, se týká obchodních společností. Nově bude možné společnost založit, či v rámci existující společnosti provést změny dálkovým způsobem (za využití videokonference), aniž by byla nutná osobní přítomnost žadatele v notářské kanceláři, jako je tomu doposud. Notářský zápis bude možné sepsat elektronicky a totožnost účastníků bude moci být prokázána prostřednictvím dálkové identifikace a autentizace, on-line bude probíhat i zápis do obchodního rejstříku. Notáři budou moci rovněž legalizovat elektronické podpisy.

Další novinkou je rozšíření apostilační agendy veřejných listin, které vyhotovil, vydal nebo ověřil notář, kdy nově bude moci apostilu (doložku prokazující pravost podpisu a otisku razítka vyhotovitele dokumentu pro zahraniční potřeby) k takovému dokumentu vydat regionální notářská komora, zatímco nyní je k vydávání apostil pro notářské listiny oprávněno pouze Ministerstvo spravedlnosti.

Novelou byly zřízeny i dvě nové evidence vedené Notářskou komorou ČR, a sice Evidence ověřených podpisů a Sbírka dokumentů, v nichž budou obsažené údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. K těmto evidencím má být zřízen dálkový přístup, pomocí něhož by mělo být možné verifikovat pravost ověřovací doložky a notářského zápisu.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

 

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát