Co bude s předškolními dětmi po skončení čerpání dotací z EU? Po přečtení našeho článku se dozvíte víc.

Ministerstvo práce a sociálních věcí po roce opět otevřelo téma novely zákona o dětských skupinách. Jedním z důvodů je zajištění financování dětských skupin i po skončení čerpání evropských dotací, které má nastat v polovině roku 2020. V souvislosti s výše zmíněnou novelou má rovněž dojít ke změně nynějšího názvu „dětská skupina“, jenž údajně nedostatečně vystihuje podstatu těchto zařízení, když evokuje spíše zábavu než péči, na staronové „jesle“. Tato změna terminologie bude mít za následek též změnu názvu uvedeného zákona, kdy slova dětská skupina budou nahrazena termínem jesle.

Dětské skupiny byly do právního řádu České republiky zahrnuty v roce 2014, kdy vznikly jako alternativa k přetíženým mateřským školám. Jedná se o institut poskytující služby péče o děti od jednoho roku věku do zahájení školní docházky, který často zřizuje zaměstnavatel jako jeden z benefitů pro své zaměstnance. Výhodou dětských skupin oproti klasickým školkám je výrazně větší flexibilita a menší náročnost a přísnost požadavků na jejich fungování.

V obnoveném návrhu novely, který je nyní v připomínkovém řízení, je počítáno s nižším příspěvkem ze strany státu, který má být ve výši 5.000 Kč měsíčně na jedno místo, a absencí podpory na vznik nových zařízení, se kterými počítal původní návrh. Rodiče na dotaci od státu dosáhnou v případě, že mají zaměstnání, případně o něj usilují nebo se vzdělávají, k příspěvku od státu pak budou doplácet maximálně třetinu minimální mzdy (což by v letošním roce představovalo maximální částku 4.450 Kč za měsíc). Novela dále počítá se zpřísněním pravidel péče a požadavků na personál a vybavení jeslí. Nejasná je prozatím budoucnost ohledně vzniku tzv. „mikrojeslí“, kterými se rozumí zařízení poskytující péči nejvýše čtyřem dětem, a to nejen v zařízení poskytovatele, ale i například v domácnosti pečující osoby.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková
 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát