JUDr. Petr Toman a Mgr. Petr Motyčka publikovali na serveru Epravo.cz článek s názvem: Je zbytečné platit pojišťovně dvakrát.

Článek se zabírá problematikou povinného ručení.  "Každý, kdo provozuje vozidlo na pozemní komunikaci, musí mít pojištěnu povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla (tzv. „povinné ručení“). V případě, že dojde k dopravní nehodě, pojišťovna uhradí za pojištěného poškozenému zákonem stanovená plnění. V některých případech má pojišťovna proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něj plnila. V praxi si však pojišťovny své právo na náhradu vykládají někdy poněkud extenzivně. Pojištěný si to bohužel mnohdy nechá líbit – a zbytečně se tak stává „sponzorem“ své pojišťovny."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Mohlo by vás zajímat