Mgr. Václav Kučera publikoval na serveru epravo.cz článek s názvem: "Je nedávná novela zákona o elektronických komunikacích v souladu s právem Evropské Unie?".

"V závěru loňského roku čeští zákonodárci schválili novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále též „zákon“ či „ZoEK“), v jejímž důsledku došlo k nikoliv nevýznamné změně v postavení zákazníků vůči telekomunikačním operátorům. V průběhu legislativního procesu se ze strany některých poslanců, právníků či odborníků z oblasti telekomunikací objevoval názor, že návrh předmětné novely je v rozporu s právem Evropské unie, když české zákazníky staví ve vztahu k operátorům do horší pozice, než jakou jim zaručují unijní předpisy. Tomuto názoru částečně nahrává fakt, že Evropská komise již v této věci zahájila neformální šetření a Českou republiku vyzvala k podání vysvětlení. Co je tedy obsahem dotyčné novely zákona o elektronických komunikacích? A mají opravdu operátoři působící na českém trhu nad tuzemskými zákazníky více navrch, než je tomu zvykem jinde v Evropě?"

Celý článek si můžete přečíst zde.

Rádi vás provedeme
problematikou práva